สมาชิกเข้าสู่ระบบ

ยินดีต้อนรับ, เข้าสู่ระบบเพื่อเริ่มต้น

สมัครสมาชิก

ลงทะเบียนกับเราเพื่อเข้าซื้อดีลสุดฮอต

การกู้คืนรหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่าน เราช่วยท่านได้
เที่ยวกันได้ทุกวัน...ถูกกันได้ทั้งปี...ที่งานท่องเที่ยวออนไลน์
www.seektheroom.com
Voucher Image Voucher Image Voucher Image Voucher Image Voucher Image Voucher Image Voucher Image Voucher Image Voucher Image Voucher Image Voucher Image Voucher Image Voucher Image Voucher Image Voucher Image Voucher Image

แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน พิษณุโลก–สุโขทัย ( ขั้นต่ำ 9 ท่าน )

แพ็คเกจ : ทัวร์ 3 วัน 2 คืน  พิษณุโลก – สุโขทัย 
วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร ( วัดใหญ่ ) - พระราชวังจันทร์ - ช้อปปิ้งไนท์ บาร์ซ่า จ.พิษณุโลก เกาะรูปหัวใจ ทุ่งทะเลหลวง - อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
ราคา 7,390 บาท/ท่าน  ( โดยรถตู้ VIP )  ( เดินทางอย่างน้อย 9 ท่าน )
                              
แผนการเดินทาง *เดินทางได้ ตั้งแต่  วันนี้ - ธันวาคม 2562
* หรือวันเดินทางตามที่ลูกค้ากำหนด กรุ๊ปส่วนตัว  กรุณาโทรเช็คห้องพักกับทางเจ้าหน้าที่ก่อน  Booking *ข้อเสนอพิเศษ และ โปรโมชั่น

รายละเอียดโปรแกรม 3 วัน 2 คืน  :-

วันที่ 1  กรุงเทพฯ – พิษณุโลก – วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่) –  วัดนางพญา – พระราชวังจัทร์ – ช๊อปปิ้งไนท์บาซ่า
07.30 น.      พบกันที่จุดนัดพบ  เพื่อออกเดินทางสู่จังหวัดพิษณุโลก (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 5 ชม.)  เมืองสองแคว เมืองเก่าที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมาตั้งแต่สมัยขอม เที่ยง            รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บ่าย             เดินทางถึง จ.พิษณุโลก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า  วัดใหญ่”  ซึ่งเป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธชินราช พระพุทธรูปที่ได้รับการยกย่องว่าสวยงามที่สุดในประเทศไทย วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็นวัดที่มีประวัติยาวนานมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย มีสถาปัตยกรรม ศิลปกรรม และประติมากรรมที่งดงามยิ่ง ถือได้ว่าเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมอันล้ำค่าของเมืองพิษณุโลก

จากนั้นนำท่านสู่ “พระราชวังจันทร์” พระราชวังโบราณ เป็นสถานที่เสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและเป็นที่ประทับของพระองค์เมื่อทรงดำรงตำแหน่งอุปราช  ซึ่งทางกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนโบราณสถานพร้อมทั้งประกาศขอบเขตที่ดินโบราณสถาน เมื่อ พ.ศ.2537

ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร                   
จากนั้นอิสระให้ท่าน “ช้อปปิ้งไนท์บาซ่า” ถนนคนเดินยามค่ำคืนที่เปิดกันทุกวัน  ท่านสามารถเดินเล่นริมแม่น้ำน่านได้ตามอัธยาศัย และเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก
นำท่านสู่ที่พัก Topland Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ 2         พิษณุโลก  –  จ.สุโขทัย – เกาะรูปหัวใจ ทุ่งทะเลหลวง - อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย – วัดศรีชุม - วัดมหาธาตุ - วัดช้างล้อม 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 08.00 น.      นำท่านออกเดินทางสู่ เกาะรูปหัวใจ ทุ่งทะเลหลวง เป็นโครงการแก้มลิงทุ่งทะเลหลวง แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์รูปหัวใจกลางอ่างเก็บน้ำ มีมณฑปทรงจตุรมุขประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ นามว่า พระพุทธรัตนสิริสุโขทัย นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่จัดกิจกรรมสำคัญทางพุทธศาสนาอีกด้วย 

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่  “อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย” ซึ่งเป็นที่ตั้งอาณาจักรแรกของชนชาติไทยเมื่อ 700 ปีที่แล้ว ให้ท่านได้ชมความงดงามของประวัติศาสตร์ รอยอดีตแห่งความรุ่งเรืองซึ่งเป็นที่รู้จักของชาวไทยและต่างประเทศ อาทิ เช่น วัดศรีชุม  โบราณสถานในเขตอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์ใหญ่ซึ่งมีนามว่า "พระอจนะ" องค์พระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ในมณฑป ซึ่งเป็นที่เลื่องลือถึงความศักดิ์สิทธิ์และมีมนต์เสน่ห์และเอกลักษณ์ จากนั้นชม วัดมหาธาตุ วัดใหญ่อยู่กลางเมือง มีพระเจดีย์ต่างๆ รวมถึง 200 องค์ นับเป็นวัดสำคัญประจำกรุงสุโขทัย มีพระเจดีย์มหาธาตุ ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ศิลปะแบบสุโขทัยแท้ตั้งเป็นเจดีย์ประธาน ล้อมรอบด้วยเจดีย์ 8 องค์ บนฐานเดียวกัน คือ ปรางค์ศิลาแลงตั้งอยู่ที่ทิศทั้ง 4 และเจดีย์แบบศรีวิชัยผสมลังกาก่อด้วยอิฐอยู่ที่มุม ด้านตะวันออกบนเจดีย์ประธานมีวิหารขนาด ใหญ่ก่อ ด้วยศิลาแลง ที่ด้านเหนือและด้าน วัดมหาธาตุ มีบรรยากาศยามเย็นที่สวยงามโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่พระอาทิตย์ตกดิน จะได้เห็นดวงกลมโตลาลับขอบฟ้า จากนั้นพาท่านสู่ วัดช้างล้อม มีโบราณสถานที่สำคัญคือ เจดีย์ประธานทรงลังกา ตั้งอยู่บนฐานประทักษิณรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ภายในกำแพงแก้วสี่เหลี่ยมจัตุรัส ที่ฐานเจดีย์มีช้างปูนปั้นยืนหันหลังชนผนังเจดีย์อยู่โดยรอบ จำนวน 39 เชือก และช้างที่อยู่ตามมุมเจดีย์ทั้ง 4 ทิศ ตกแต่งเป็นช้างทรงเครื่อง มีลวดลายปูนปั้นประดับที่คอ     ต้นขา และข้อเท้า มีวิหารอยู่ด้านหน้าเจดีย์ประธาน นอกจากนั้นเป็นวิหารขนาดเล็กๆ 2 หลัง และเจดีย์ราย 2 องค์ ทั้งนี้ วัดช้างล้อม ที่เมืองศรีสัชนาลัย ตัวช้างจะมีลักษณะที่เด่นกว่า ช้างปูนปั้นที่วัดอื่นๆ กล่าวคือ ยืนเต็มตัวแยกออกจากผนัง มีขนาดสูงใหญ่กว่าช้างจริง และด้านหน้ามีพุ่มดอกบัวปูนปั้นประดับไว้
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านสู่ที่พัก Tharaburi Resort ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ 3    สุโขทัย - กรุงเทพฯ
เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ โงแรมที่พัก
ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

*******************************************
เงื่อนไขการจอง
*** เมื่อชำระค่าทัวร์แล้ว  ถือว่ารับทราบเงื่อนไขการจองทัวร์ทุกประการ ***
อัตรานี้รวม
❖ ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ พร้อมน้ามันและคนขับ
❖ ค่าที่พัก 1 คืน ( ห้องแอร์ พักห้องละ 2 ท่าน )
❖ ค่าอาหารที่ระบุในรายการ
❖ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
❖ ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทัง้ นี้ขึ้นออยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต

อัตรานี้ไม่รวม
❖ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
❖ ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
❖ ภาษีมูลค่าเพมิ่ 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกากับภาษี)

ลักษณะทริป
สบายๆกับวันหยุดพักผ่อนของท่าน เหมาะสำหรับท่านทีมี่เวลาน้อย วันเดียวก็เที่ยวได้
สิ่งที่ควรนำไป
❖ หมวกกันแดด ครีมกันแดด
❖ ร่มกันฝน
❖ รองเท้าสวมใส่สบาย
❖ ยาประจาตัว
❖ กล้องถ่ายรูป

เงื่อนไขการเดินทาง
1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสาคัญ หากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ ที่กาหนดไว้ในโปรแกรม
    หรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง พร้อมคณะทัวร์ ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ไม่่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้น ด้วยเหตุสุดวิสัย เช่น การถูกปฎิเสธการเข้าเมือง การยกเลิกหรือล่าช้าของเที่ยวบิน
    ภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติ การจราจร และอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ และเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่
    นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
4. ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ ที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
    ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
เงื่อนไขการยกเลิก การเดินทางของท่าน
1. ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินมัดจา ในทุกกรณี
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วัน คืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจานวนแล้ว )
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วัน ขอสงวนสทิ ธิ์ ยึดเงินค่าทัวร์ทัง้ หมด ในทุกกรณี
* การเลื่อนการเดินทาง  ต้องแจ้งล่วงหน้า อย่างน้อย 15 วัน ก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได ้

ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมทัวร์กรณีที่จำนวนลูกค้าไม่ถึง 9 ท่าน


ข้อมูลของดีล

รูปแบบห้องพัก:

เตียวเดี่ยว/เตียงคู่


เงื่อนไขและข้อตกลงในการเข้าพัก

1. รับประกันความพึงพอใจ ยินดีคืนเงินใน 7 วัน
2. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมทัวร์กรณีที่ ณ วันเดินทาง มีผู้เดินทางน้อยกว่า 9 ท่าน/คณะ
3. ระยะเวลาในการใช้คูปอง วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ.2562
4. กรุณาจองล่วงหน้า ติดต่อได้ที่ บริษัท ซี-ฮิลล์ มาเนีย แทรเวล จำกัด    โทร : 02-059-9875 
    อีเมลล์ :  sea_hillmaniatravel@hotmail.com , ไอดี ไลน์ : seahill
5. กรุณาพิมพ์คูปองเพื่อแสดงแก่พนักงานต้อนรับในวันที่ใช้บริการ


ข้าพักในช่วงช่วงเทศกาล ชำระเพิ่ม 2000 บาท /ห้อง/คืน ( สำหรับคนต่างชาติ เพิ่ม 2500 บาท/ท่าน )

การจองห้องพักได้ขึ้นอยู่กับจำนวนห้องพักที่มีในขณะนั้น

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมกรุณาชำระโดยตรง ณ สถานบริการ


รายละเอียดของดีล

1. คูปองนี้สามารถให้ผู้อื่นใช้แทนได้ และ/หรือ มอบเป็นของขวัญได้
2. ราคานี้รวม ค่าบริการและภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
3. กรณีลูกค้าต้องการใบเสร็จและใบกำกับภาษีเพื่อลดหย่อนภาษี กรุณาแจ้งภายในเวลาไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่เข้าพัก
    ( หากแจ้งหลังจากวันที่กำหนด ทางบริษัทฯ จะไม่สามารถออกใบเสร็จย้อนหลังให้ท่านได้ )
4. มูลค่า/ส่วนต่างที่เหลือจากการใช้คูปองนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน/คืนเป็นเงินสดได้
5. คูปองนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นๆได้
6. ถ้าไม่ใช้คูปองนี้ตามกำหนดเวลาไม่สามารถนำคูปองนี้มาแลกเปลี่ยน หรือ คืนเป็นเงินสดได้
7. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สิ่งอำนวยความสะดวก

ที่จอดรถ รูมเซอร์วิส 24 ช.ม. ประชาสัมพันธ์ ซัก อบ รีด
แผนกบริการทัวร์ ร้านอาหาร

สระว่ายน้ำ สระว่ายน้ำ (เด็ก) เรือคยัค / แคนู ดำน้ำตื้น

ฟรี WIFI ทีวี ไดร์เป่าผม ฝักบัว
เครื่องทำน้ำอุ่น แอร์ มินิบาร์

เวลาเข้าพัก:

After 07.00

เวลาออกจากที่พัก:

before 18.30

สำหรับเด็ก:

เด็กอายุต่ำกว่า 3-11 ราคา 6,950 บาท/ท่าน

เตียงเสริม:

พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500 บาท/ท่าน

สัตว์เลี้ยง:

ไม่อนุญาตให้นำเข้าพักได้

นโยบายการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกที่พัก:

แจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทาง 14 วัน

SK17: Package 3 Days 2 Night Tour @Phitsanulok , Sukhothai

แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน พิษณุโลก–สุโขทัย ( ขั้นต่ำ 9 ท่าน )

Sold Out
    • ราคาเดิม฿9500
    • ส่วนลด- 22%
    • ประหยัด฿2110
  • เวลาที่เหลือในการซื้อดีลนี้
  • เหลือเพียง 100 ดีลที่สามารถซื้อได้
  • 0 ดีลถูกซื้อไปแล้ว

จัดจำหน่ายโดย

บจก. ซี-ฮิลล์ มาเนีย แทรเวล